Personal menu
Tìm kiếm
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Điều kiện sử dụng

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 

Chào mừng bạn đến với trang web của Bình Hoàng Swim. Trước khi bạn sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các Điều Khoản Sử Dụng sau đây.

 1. Chấp Nhận Điều Khoản: Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện được mô tả dưới đây.

 2. Chính Sách Đặt Hàng và Thanh Toán:

  • Quy Trình Đặt Hàng: Mô tả cách thức đặt hàng trên trang web của chúng tôi.
  • Thanh Toán: Xác định các phương thức thanh toán được chấp nhận và quy trình thanh toán.
 3. Chính Sách Giao Hàng và Trả Hàng:

  • Giao Hàng: Quy định về thời gian và chi phí giao hàng.
  • Trả Hàng: Mô tả chính sách trả hàng và quy trình liên quan.
 4. Bảo Mật và Quyền Riêng Tư:

  • Bảo Mật Thông Tin: Cung cấp thông tin về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
  • Quyền Riêng Tư: Mô tả cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
 5. Nghĩa Vụ và Quyền Lợi:

  • Nghĩa Vụ Người Dùng: Xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của người dùng khi sử dụng trang web.
  • Quyền Lợi Người Dùng: Mô tả quyền lợi và tiện ích được hưởng bởi người dùng.
 6. Chính Sách Hoàn Tiền:

  • Điều Kiện Hoàn Tiền: Quy định về các trường hợp và điều kiện liên quan đến việc yêu cầu hoàn tiền.
  • Thủ Tục Hoàn Tiền: Mô tả thủ tục và quy trình khi có yêu cầu hoàn tiền.
 7. Trách Nhiệm Pháp Lý:

  • Trách Nhiệm Người Dùng: Xác định trách nhiệm pháp lý của người dùng khi sử dụng trang web.
  • Trách Nhiệm Doanh Nghiệp: Mô tả trách nhiệm pháp lý của Bình Hoàng Swim đối với người dùng.
 8. Liên Hệ: Đối với mọi thắc mắc hoặc khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:

Zalo Facebook Zalo