Personal menu
Tìm kiếm
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.

Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

1. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu đảm bảo tất cả các điều kiện sau: 
- Sản phẩm thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc Nhà phân phối. 
- Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do Nhà sản xuất. 
- Thời hạn bảo hành trên phiếu bảo hành vẫn còn hiệu lực. 
- Phiếu bảo hành còn nguyên vẹn, không chắp vá, không bị gạch xóa hay sửa chữa, bôi bẩn. 
- Phiếu bảo hành đầy đủ thông tin: mã sản phẩm, số seri, ngày sản xuất, tên khách hàng sử dụng, địa chỉ, ngày mua (đối với các sản phẩm không áp dụng Bảo hành điện tử). 
- Tem bảo hành và tem niêm phong (nếu có) của Nhà sản xuất trên sản phẩm còn nguyên vẹn.

 

 

2. Sản phẩm không được bảo hành hoặc sẽ phát sinh phí bảo hành nếu rơi vào một trong các trường hợp sau: 
- Sản phẩm không thuộc danh mục được bảo hành từ Nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. 
- Sản phẩm không thỏa mãn một trong những điều kiện bảo hành ở mục 1. 
- Số series, model sản phẩm không khớp với Phiếu bảo hành. 
- Khách hàng tự ý can thiệp sửa chữa sản phẩm hoặc sửa chữa tại những trung tâm bảo hành không được sự ủy nhiệm của Nhà sản xuất. 
- Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm trong phạm vi bảo hành của Nhà sản xuất. 
- Với trường hợp phát sinh phí bảo hành, nhân viên chăm sóc khách hàng của Bình Hoàng sẽ tư vấn đầy đủ thông tin cho khách hàng trước khi tiến hành các thủ tục bảo hành.

 

3. Thời hạn bảo hành 
Thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng hoặc kể từ ngày sản xuất tùy thuộc từng loại sản phẩm được quy định rõ trên phiếu bảo hành.

Zalo Facebook Zalo